Erzurum otobüs bileti otobus-bileti.com

1514 yılında, Çaldıran seferine çıkan Yavuz Sultan Selim, Safevî ordularım perişan etmiş, Erzurum’u da fethederek, Osmanlı topraklarına katmıştır. Bundan 20 yıl sonra, Kanunî Sultan Süleyman Erzurum’a uğramış (1534) ve burasının beylerbeylik yapılmasını emretmiştir.
Gaziantep Erzurum Otobüs Bileti için www.otobus-bileti.com
Osmanlı Türkleri’nin eline geçtiği zaman Erzurum yıllar yılı süregelen savaşlar, istilâlar yüzünden harebeye dönmüştü. Osmanlılar’m eline geçmesinden sonra şehir, hemen hemen yeniden kurularak iskân edildi, istihkâmlar tamir olundu. Nüfusunun da büyük bir kısmını kaybeden şehir, Osmanlılar sayesinde, yeniden büyük şehirler derecesine yükseldi. Erzurum, doğudaki Safevî Imparatorluğu’na karşı, Osmanlılar’ın en kuvvetli serhad kalelerinden biriydi. Şehrin Tebriz Trabzon ticaret yolunun üzerinde bulunması, kısa zamanda toparlanmasını sağlayan âmillerin başında gelir. Erzurum, Osmanlılar’ın, İran üzerine yaptığı seferlerde, daima kuvvetli bir üs vazifesi görürdü.

Kafkas Kars Turizm ile otobüs biletleti www.otobus-bileti.com sitesinde
Erzurum Beylerbeyliği: Erzurum, Kanunî’nin emriyle beylerbeydik olunca, 1540 yılında bir Erzurum Kanunnamesi
hazırlandı. Buna göre, toprak ve çiftçi statüsü, tımar sistemine dayanıyordu. Kurak aylarda, ark sularının para ile satılması, köylerdeki düğün ve eğlence gibi cemiyetlerden resim alınması, yaylak ve kışlak resimlerinin yılda bir defadan fazla alınması menediliyordu. Ayrıca kanun, Müslüman olmayanları da himayesine alıyor, bunlardan alınan fazla vergileri kaldırıyordu. Bu kanunameye göre, beylerbeyinin yıllık tahsisatı 1214600 akça (9
milyon lira kadar) idi. Beylerbeydik, 5 157 tımarlı sipahi çıkarıyordu.

Erzurum otobüs biletleri otobus-bileti.com

ABAZA MEHMED PAŞA İSYANI : Erzurum, 1577’de başlayan İran savaşları sırasında, 12 yıl boyunca Osmanlı ordularının en önemli yığmak merkezi oldu. Daha sonra, birkaç yıl süre ile çeşitli olaylara sahne olan Erzurum, 1621’de Abaza Mehmed Paşa’nın beylerbeyi olması üzerine, yeniden ön plana geçti. Mehmed Paşa, Erzurum ve Ahısha’daki bütün yeniçerileri öldürttü. Yerine tayin edilen beylerbeyinin, şehre girmesine müsaade etmediği gibi, kendisi de tayin edildiği Sivas’a gitmedi. Böylece, yeniçerilerin tahakkümü altında olan İstanbul’a karşı resmen baş kaldırmış oluyordu. Abaza’ nın sebep olduğu karışıklıklar, yedi yıl sürdü. Bu arada, üzerine çeşitli seferler tertiplendi, nihayet 1628 yılında teslim olarak İstanbul’a gönderildi. 1635 yılındaki Revan seferi sırasında IV. Sultan Murad, Erzurum’a geldi. Bu vesile ile şehirde büyük törenler yapıldı.

Cesur Bingöl Seyahat ile www.otobus-bileti.com sitesinden Bingöl Eruzurm otobüs bileti satın alabilirsiniz.

Tokat Seyahat

Tokat Seyahat otobüs firması Tokat ilinin en iyi ve en konforlu şirketi olma ünvanını uzun yıllardır elinde bulunduruyor ve kimseye kaptırmıyor. Burada Tokat Seyahat otobüs şirketinin başarısını körükleyen şeyin müşteri memnuniyetini esas alan hizmet odaklı bir taşımacılık anlayışıdır. İyi kalitede hizmet alan Tokat Seyahat yolcuları da bir sonraki yolculuklarını tekrardan Tokat Turizm ile gerçekleştirerek, şirketi böylelikle mükafatlandırmış oluyor. Tokat Seyahat pahalı sayılabilecek otobüs bileti satmasında en büyük etken köylere ve ilçelere servis kaldırmasıdır. Tokat Seyahat otobüs bileti alanlar köylere gidecek olanlar ekstra bir para ödemeden Tokat otobüs bileti alırlar ve servia hizmetinden yararlanırlar. Continue reading Tokat Seyahat

en ucuz otobüs bileti al